گروه زبان انگلیسی - ترجمه انگلیسی بسیار زیبای دکتر آریان پور از شعر سعدی
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
تو کز محنت دیگران بی غمی
نشاید که نامت نهند آدمی
 
Human beings are members of a whole,
In creation of one essence and soul.
If one member is afflicted with pain,
Other members uneasy will remain.
If you’ve no sympathy for human pain,
The name of human you cannot retain!
(Dr. Aryanpoor)
طبقه بندی: شعر، 
تاریخ : پنجشنبه 16 مهر 1394 | 05:08 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات