گروه زبان انگلیسی - مطالب فروردین 1396


under your breath
آرام صحبت کردن


Alex was muttering something under his breath, and I don't think it was very pleasant.


I'm  glad he said it under his breath. If he had said it out loud, it would have caused an argument.طبقه بندی: اصطلاحات،  لغت، 
تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1396 | 04:10 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات
طبقه بندی: اصطلاحات، 
تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1396 | 04:09 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات
طبقه بندی: اصطلاحات، 
تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1396 | 04:04 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات

1- جهل + فقر    =  جُرم
1.foolishness +poverty=crime
2- جهل + ثروت   =  فساد
2.foolishness + wealth=decay
3- جهل + آزادی =  هرج و مرج
3.foolishness+freedom=anarchy
4- جهل + قدرت = استبداد
4.foolishness+power =autarchy
5- جهل + دین   =  تروریسم
5.foolishness+religion=terrorism

حال به جای جهل علم بگذار،
Now put the knowledge instead of foolishness


1- علم + فقر    =  قناعت
1.knowledge +poverty =contentment
2- علم + ثروت   =  نوآوری
2.knowledge+wealth=innovation
3- علم + آزادی =  خوشبختی
3.knowledge+freedom =lucky
4- علم + قدرت =  عدالت
4.knowledge+power =justice
5- علم + دین   = استقامت
5.knowledge +religion =perseveranceطبقه بندی: لغت، 
تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1396 | 04:01 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات


تاریخ : سه شنبه 22 فروردین 1396 | 01:01 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 ::      1   2   3