گروه زبان انگلیسی - مطالب فروردین 1397طبقه بندی: متن، 
تاریخ : سه شنبه 14 فروردین 1397 | 08:08 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظراتطبقه بندی: نکات آموزشی، 
تاریخ : سه شنبه 14 فروردین 1397 | 08:06 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات

Robber: a person who robs the bank
دزد بانک 

Thief: a person who steals something
 دزد عمومی

Burglar: a person who steals something from home 
 دزد خانه 

Kidnapper: a person who kidnaps a kid or a person 
دزد آدم، بچه دزد

Pickpocket: a person who steals money from your pocket 
جیب بر، جیب زن

Hijacker: a person who hijacks a plane or a car 
دزدهواپیما و ماشین 

Shoplifter: a person who steals something from a shop
دزد مغازه و فروشگاهطبقه بندی: لغت، 
تاریخ : سه شنبه 14 فروردین 1397 | 08:02 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظراتطبقه بندی: اصطلاحات، 
تاریخ : سه شنبه 14 فروردین 1397 | 08:00 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظراتطبقه بندی: خبر، 
تاریخ : شنبه 11 فروردین 1397 | 12:48 ق.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات

تعداد کل صفحات : 5 ::      1   2   3   4   5